riffel2.JPG


Riffelskydning:

 

Vi skyder på skydebanen i Tolne (Tolnevej 267).

Se datoer og tider i medlemsbladet eller i kalenderen.

Den eneste vej til habil skydning er enkel: Træning, træning og så lidt mere
træning....

Når du træner i Strandby Jagtforenings regi, deltager du samtidig i lodtrækningen
om to fællesjagter på foreningens arealer, samt en fællesjagt i Tolne Skov (Doneret af Finn Thomsen) - dvs. jo flere gange du møder op på riffelbanen, jo større chance har du for at vinde præmien, vel at mærke hvis du møder op til foreningens generalforsamling.

Er du forhindret i at deltage de annoncerede dage, stiller vores fantastiske og
erfarne riffelinstruktør-team gerne op "udenfor normal åbningstid"
Dog kun i ulige uger

Bent Jørgensen, Tel.: 2361 0869 eller Ib Kingo Thomsen, Tel.: 2093 5173
 
HUSK !   Altid at medbringe jagttegn og våbentilladelse 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/