Referat fra Strandby Jagtforenings generalforsamling den 07-02-2015 

Kl. !3:00 blev de ca. 30 fremmødte medlemmer budt velkommen.

 Forud for generalforsamlingen blev det holdt et minuts stilhed, for at ære de medlemmer vi har mistet i det forgangne år.

 Herefter gik generalforsamlingen i gang....

 Poul Otto blev valgt til dirigent....

 Brian aflagde følgende beretning:

 Det er naturligvis altid risikabelt at skulle rejse sig og sige noget, for som bekendt begynder den menneskelige hjerne at fungere umiddelbart efter
fødslen og holder op i det øjeblik, man rejser sig for at holde tale, så derfor har jeg skrevet lidt ned.

I 2013pågenerelforsamlingen,  vedtog ændringer i vores vedtægter. Dette sloges vi så med Dansk Jægerforbund om i 7-8 måneder, inden vi fik en godkendelse for 2 år. Den godkendelse er blevet forlænget til udgangen af 2015. Det var punkterne omkring hvem der skal have eventuelle midler ved ophør af foreningen, der var brandpunktet.

Jan meldte sig på bane til at lave vores medlemsblad, og det var en hurtig beslutning at tage, da vi spare over kr. 4.000, årligt og samtidig har fået et større og bedre produkt ud af det - tak for det. Er der andre der har gode idéer modtage jeg dem gerne.

Madlavningen havde gennemsnitlig 18 personer og det igen et lille overskud til vores forening. Dette også takket være opbakningen fra Frederikshavn jagtforening.

Riffelskydningen var også flittigt besøgt. Her vil jeg gerne rette en stor tak til Bent & Ib for jeres arrangement.

Traditionen tro var der et godt fremmøde til bukkemorgen hos Kirsten og Steen. Det var fin mulighed for at se nogle fine bukke. Tak til Steen og Kirsten – vi ses igen år og tak for det.

En ny tradition startede i 2014 nemlig Nak og Æd. Her var Bent så venlig og stille have, rygeovn osv. Det startede med regn og blæst som tog lidt af overdækningen, men kl. 18 var vejret super, og vi havde nogle fremragende timer og knap så fremragende dagen efter.

(Lasse, Nicolai og 2 x Anders) Jagtforeningens juniorer vandt for 3 gang i træk ved forbundsmesterskaberne under Dansk jægerforbund. Lasse Gundestrup blev nr. 2 individuelt.

Ikke bare de unge kan, men også de gamle drenge (Johnny  & Torben Qvist, Peter H og Jakob) som den 1. juni vandt Jørgen Juul Cup for Hold.

Johan har også været rundt omkring i verden og der er adskillige ting som kan fremhæves. 16 plads ved EM, nr. 40 ved VM og Austria Open en 1. plads i juniorrækken og 2 plads i seniorrækken og ved DM gentog han denne flotte præstation.

Jerup stykket har ligeledes været godt besøgt, både af jægere og campister. Tror der var en rigtig god aften, hvor en masse jagthistorier fløj hen over bordet.

Det var også i 2014 hvor vi lavede en fusion med Frederikshavn jagtforening omkring jagttegnsundervisning. Jeg har deltaget i et møde ellers har Tommy taget sig af det.

I 2014 lavede vi en aftale med Frederikshavn Jagtforening som gik ud på, at hvis foreningerne ikke stillede med 10 mand til hver jagt betalte jagtforeningen op (for at få økonomien til at hænge sammen). Med lidt opslag på facebook, så er det lykkedes os, at stille med det antal lige indtil den sidste jagt, hvor vi manglede 2 mand og samtidig kan jeg oplyse, at Frederikshavn Jagtforening har fået en regning på kr. 3.100,-.

Der har været masser af vildt og der er skudt følgende:

2013             2014

18                 23                 rådyr incl. 4 sommerbukke

15                 10                 snepper

13                 9                    harer

1                    4                    ræv

5                    14                 fasaner

Der er skudt lidt mere end vi plejer, men ikke noget som jeg mener påvirker bestanden de respektive steder. På den sidste jagt på søndre side i Bannerslund blev der set 22 dyr.

Jeg skal være ærlig og sige at jeg kraftigt har overvejet at stoppe i bestyrelsen på grund af alt den tid der bliver brugt, men er blevet overbevist om at vi skal gå andre veje for at gøre det nemmere at sidde i bestyrelsen. Så jeg giver det en periode mere til at blive bedre, hvis ikke så er mine kræfter desværre brugt.

Grunden til at tror det bliver bedre, at vi I bestyrelsen har bestemt at nedsætte nogle udvalg som vi håber nogle vil deltage i. Jeg kan også nævne nogle ting som gør det nemmere at sidde i bestyrelsen:

Riffelskydning – Det ordner Ib og Bent,

Bukkemorgen – Det står Steen og Kirsten for.

Jagttegnsundervisning – her det er Tommy der er på banen.

Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres arbejde. I har været nogle fremragende medspiller og I gør og har gjort et kæmpe stykke arbejde for foreningen. Samtidig vil jeg også gerne takke alle øvrige medlemmer som har hjulpet. Og ligeledes en stor tak til vores sponsorerer.

Det er hvad vi har formået i 2014.

 
Beretningen blev godkendt....


Herefter fremlagde Jakob foreningens regnskab, som viste et overskud på Kr. 22.199,83.

Regnskabet blev godkendt....


Brian fremlagde regnskabet for jagtfællesskabet mellem Frederikshavn og Strandby Jagtforeninger, som viste et overskud på kr. 2.643,35.

Også dette regnskab blev godkendt.....

 

Der var til generalforsamlingen indkommet et forslag, fra Jesper Kajgaard  -  som ønskede jagt i alle uger på "Jerup-stykket"  -  dette blev vedtaget af generalforsamlingen....

 

Generalforsamlingen vedtog at satsen for kontingent og strandkort skulle forblive uændret.

 

Herefter var der valg til bestyrelsen, Mikael, Emil og Brian var på valg, alle ønskede genvalg og generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Tom og Jan ønskede tillige genvalg på suppleantposterne og blev genvalgt.

 

Generalforsamlingen valgte Jarl og Poul Otto som revisorer.

 

Preben Møller og Jan Pedersen blev valgt som revisorsuppleanter.

 

Der var nu gået 40 min. og generalforsamlingen var reelt bragt til ende, vi manglede kun punktet eventuelt....

 

Hér efterlyst Brian hjælp for medlemmerne til foreningens forskellige arrangementer, p.g.a. et stadig stigende arbejdspres i bestyrelsen, kunne medlemmerne lette bestyrelsens arbejde betydeligt ved at påtage sig nogle forskellige opgaver; dette kunne være opsætning af skilte forud jagter på de kommunale arealer, indkøb af gaver/rundstykker eller lign., fodring ved søen i Jerup, uddeling af medlemsblade o.s.v.

Allerede på generalforsamlingen var der folk der tilbød deres hjælp, men vi mangler stadig hænder  -  så venligst udbred budskabet i foreningen.

 Generalforsamlingen var nu slut.

 

Herefter blev generalforsamlingen informeret om situationen med de af Frederikshavn Kommune lejede arealer.

 Der var uddeling af patroner til alle der kom med krage/skade ben

 Steen           230 Stk

Mikael            98 Stk

Johan            66 Stk

Brian              64 Stk

Arne               48 Stk

Jakob             12 Stk

 Herefter udtrækning af 2 stk fællesjagter til de som havde deltaget i foreningens skydearrangementer og som samtidig var mødt op til generalforsamlingen.  I denne forbindelse meddelte Finn Thomsen, at han til næste års generalforsamling ville sponsorere en fællesjagt i Tolne Skov.  Foreningen siger TUSIND TAK for denne flotte gestus.

 Også tak til Poul Otto for en kompetent afholdelse af generalforsamlingen.

 
Som traditionen tro blev der afsluttet med pålægskagemand....

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/