Logo.jpg


Referat af Generalforsamling i Strandby Jagt forening d. 02.02.2019 Kl. 13.00

Sted: Strandby skoles Samlingssal

Referat: Per Hjørne

Dagsorden:

Punkt:

Beskrivelse/Beslutning:

1.

Valg af dirigent.

Bent Jørgensen blev valgt

 

2.

Aflæggelse af Formandens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

Formand Preben Møller fremlagde årsberetningen.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen

3.

Fremlæggelse af Strandby Jagtforening årsregnskab til godkendelse v/ Per Hjørne

Regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Vi har i 2018 et overskud på 12046,88kr.

Regnskabet er også godkendt og underskrevet af interne revisorer: Jens Hansen og Arne Jakobsen.

 

Det blev oplyst at vi ikke længere kan/vil optage medlemmer som ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund ”såkaldte skuffe eller B-medlemmer” da det er DJF der kræver kontingent op for os.

 

Der opfordres til at man tilmelder XL foreningsstøtte.

 

4.

Fremlæggelse af Fælles jagts årsregnskab til godkendelse

 v/ Henrik Larsen

Regnskab blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen.

Vi har haft et rigtigt godt jagt år, men Henrik opfordre til at vi husker folk på at de skal tage med eller invitere folk, der er næsten altid plads til et par stykker.

Frederikshavn har ikke haft så godt et fremmøde som de kunne ønske, også de har ledige pladser, men jaget regnskabet løber stadig fint rundt med et lille overskud.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Preben Møller (Formand)

Jan Pedersen.

Begge modtog genvalg og blev valgt

 

Der var ikke andre forslag

6.

Valg af suppleanter.

På Valg er:

Egon Aaen.

Tom Andersen.

 

Tom Andersen ønsker ikke at genopstille,

bestyrelsen foreslår derfor Torben Lyng som ny Suppleant (Torben er ikke til stede men er blevet spurgt om han vil stille op)

 

Egon Aaen og Torben Lyng er valgt som suppleanter af generalforsamlingen

 

Der var ikke andre forslag.

 

7.

Valg af revisorer

 

Valg af to revisorer.

Bestyrelsen foreslår:

Som revisorer:

Jens Hansen og Arne Jakobsen

 

Begge blev valgt som revisorer.

 

Der var ikke andre forslag.

 

8.

Fastlæggelse af kontingent 2020

 

Det blev vedtaget at kontingentet skal være uændret i 2020 også

9.

Orientering angående sammenlægning af Strandby og Frederikshavn Jagtforeninger.

 

Der er ikke flertal i Strandby bestyrelsen for at arbejde for en Sammenlægning af de to foreninger. bestyrelsen ønsker derfor at stoppe arbejdet for en sammenlægning.

 

Dette blev fremlagt på årets generalforsamling.

Det blev accepteret af generalforsat vi forsætter som Strandby Jagtforening, og dermed lægger projektet sammenlægning ”i seng”

Vi fortsætter naturligvis vores meget gode og nødvendige samarbejde med Frederikshavn.

Der er god stemning for at overtage fælles jagten selv, hvis at Frederikshavn skulle ønske at træde ud af aftalen pga. manglende deltagelse fra deres medlemmer.

Det kan det planlægges at hente deltager ude fra.

At markedsføre det mere aggressivt.

Det er vigtigt for Strandby at beholde jagten i Elling og Bannerslund.

Kan der laves en aftale med en vildt handler? Hvis folk skulle føle sig presset

 

10.

Orientering om fremtiden for skydebanen i Tolne

Preben og Grethe fortæller:

Ejeren er død DJF er gået ind sagen, vi har sagt god for at overtage banen sammen med de andre foreninger der har brugt banen indtil nu.

 

vi vil gerne have en hjortebane op Hirtshals ejer en, vi kan overtage.

DJF arbejder med Miljøstyrelsen og foreningerne.

Der laves en ny forening omkring banen. Banen bliver forankret i DJF.

Foreninger er Hjørring, Tolne, Strandby, Hirtshals og

Tolne Skytteforening er også med.

Vi venter spændt på hvad er sker.

 

 

11.

Uddeling af Kragepokal og Patroner

Der var 520 ben i alt

 

  1. Sten vinder med 162 ben.
  2. Miller 136stk.
  3. Claus M. 114stk.
  4. Brian 108stk.
  5. Jakob 6stk.

 

 

12.

Indkomne forslag

 

Der var ingen forslag

13.

Eventuelt.

 

2 x Lodtrækning til Fællesjagt.

Vindere er:

 

1: Benny Nielsen.

2: Tommy Graversen.

 

En kort snak om hvad vi kan gøre for at holde gang i gryden.

  •  Del vores succeshistorier på Facebook.
 
  •   Starte præmie skydning op igen.

Men lave vandrepokaler i stedet for at der skal samles præmier ind.       Jens H. Johnny Q og Tommy vil gerne prøve og starte det op. Bestyrelsen tager det op og skubber på i 2019

  •  Rasmus W. spørger efter en pram på Jerup stykket, Grethe opfordrer til at vi sørger om tilskud til det, hun hjælper gerne. Det kunne være en god ide at investere i et par pramme, men der skal laves et hold der vil tage sig af vedligehold og sørge for at de ikke forsvinder i sandet. Måske en opgave til de unge der gerne vil drive pramjagt, vi syntes, det kunne være en god ide, bestyrelsen arbejder videre med sagen.
  • Grethe Jakobsen opfordrer til at starte jagt på Mårhund og Vaskebjørn. Miller foreslår at vi sætter vildt kameraer op i skoven og på Jerup stykket (Lovlighed skal undersøges) så vi får vished om der er Mårhund. Og evt. får fat i en der kan fortælle om det, fodrepladser og jagt, Grethe har kontakt nogle reguleringsjægere der gerne vil hjælpe med at sætte fælder op og lære os om fodrepladser osv.

 

Bestyrelsen kan lave en Mårhund aften i 2019?

Hvis der er stemning for det.

 

 

Bent takker for god ro og orden og fornuftig debat på årets generalforsamling.

 

Herefter var der pålægskagemand

Vi var 26 deltager i år.

 

IMG_7489.JPG

IMG_7488.JPG

IMG_7487.JPG

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/